You have a complaint against an EU institution or body?

Torthaí na bhfiosrúchán a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

Torthaí na bhfiosrúchán a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017
Shocraigh an institiúid lena mbaineann an gearán, thángthas ar réiteach nó thángthas ar réiteach go páirteach 166 45.7 %
Níor aimsíodh aon drochriarachán 164 45.2 %
Ní raibh údar ann le haon fhiosrúcháin bhreise 27 7.4 %
Aimsíodh drochriarachán 24 6.6 %
Eile 11 3.0 %
Nóta: I roinnt cásanna, dhún an tOmbudsman fiosrúcháin ar dhá fhoras nó níos mó. Mar sin, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.