You have a complaint against an EU institution or body?

Athrú ar líon na bhfiosrúchán a rinne an tOmbudsman Eorpach

Athrú ar líon na bhfiosrúchán a rinne an tOmbudsman Eorpach
Bliain Fiosrúcháin a osclaíodh Fiosrúcháin a dúnadh
2003 253 180
2004 351 251
2005 343 312
2006 267 250
2007 309 351
2008 296 355
2009 339 318
2010 335 326
2011 396 318
2012 465 390
2013 350 461
2014 342 400
2015 261 277
2016 245 291
2017 447 363
Nóta: Baineann an méadú ar líon na bhfiosrúchán sa bhliain 2017 le méadú ar líon na ngearán agus, freisin, le cur i bhfeidhm na bhForálacha Oibre nua.