You have a complaint against an EU institution or body?

Ba leis na hinstitiúidí seo a leanas a bhain na fiosrúcháin a sheol an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

Ba leis na hinstitiúidí seo a leanas a bhain na fiosrúcháin a sheol an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017
256 An Coimisiún Eorpach 57.3 %
34 An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne 7.6 %
22 Parlaimint na hEorpa 4.9 %
17 An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 3.8 %
16 An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise 3.6 %
35 Gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh 7.8 %
67 Eile 15.0 %