You have a complaint against an EU institution or body?

‘Modh Mear' an Ombudsman Eorpaigh - Cabhair chun rochtain níos tapa a fháil ar dhoiciméid AE

‘Modh Mear' an Ombudsman Eorpaigh - Cabhair chun rochtain níos tapa a fháil ar dhoiciméid AE

  1. Dearbhaíonn institiúid / comhlacht AE nach dtabharfar rochtain ar dhoiciméad duit
  2. Cuireann tú gearán isteach chuig an Ombudsman Eorpach
  3. Cinneann an tOmbudsman laistigh de chúig lá oibre más féidir léi an cás a fhiosrú
  4. Bíonn sé mar aidhm ag an Ombudsman cinneadh a dhéanamh laistigh de 40 lá oibre

Nós imeachta nua ‘Modh Mear’ an Ombudsman Eorpaigh maidir le gearáin a bhaineann le rochtain ar dhoiciméid

An bhfuil deacracht agat rochtain a fháil ar dhoiciméad nó ar dhoiciméid atá i seilbh institiúid nó comhlacht AE?

I gcásanna áirithe, tá sé de cheart ag institiúidí nó comhlachtaí AE gan rochtain a thabhairt fháil ar dhoiciméid AE trí úsáid a bhaint as eisceachtaí faoi rialacha AE ar rochtain ar dhoiciméid. Más rud é go raibh an nós imeachta maidir le rochtain ar dhoiciméad a iarraidh curtha i bhfeidhm agat agus gur dhearbhaigh an institiúid nó comhlacht an cinneadh rochtain a dhiúltú go páirteach nó go hiomlán, is féidir dul chuig an Ombudsman Eorpach chun cabhair a fháil.

Chuige sin, ní mór gearán a chur isteach chuig an Ombudsman, agus an gnáth-nós imeachta á chur i bhfeidhm agat.

Ós rud é go bhfaightear iarratais ar rochtain ar dhoiciméid phoiblí go minic ó dhaoine aonair nó ó eagraíochtaí a bhfuil gá acu na doiciméid a fheiceáil go práinneach, tá cinneadh déanta ag an Ombudsman nós imeachta ‘modh mear’ a thabhairt isteach chun na gearáin 'rochtain ar dhoiciméid' seo a láimhseáil.

Ar admháil don Ombudsman go bhfuair sí an gearán, déanfaidh sí cinneadh laistigh de chúig lá oibre ar chóir di fiosrúchán a oscailt ar an ngearán. Tá an cinneadh sin ag brath ar roinnt cúinsí, lena n-áirítear cibé acu an bhfuil an gearán inghlactha (mar shampla, an bhfuil an nós imeachta le doiciméid a iarraidh ón gcomhlacht AE atá i gceist curtha go hiomlán i bhfeidhm ag an ngearánach) nó an bhfuil an míniú a tugadh le rochtain a dhiúltú réasúnta.

Bíonn sé mar aidhm ag an Ombudsman cinneadh a dhéanamh maidir le fiosruithe a bhaineann le 'rochtain ar dhoiciméid' laistigh de 40 lá oibre (ón lá a fuair sí an gearán). Le linn an ama seo, féadfaidh sí dul i gcomhairle leis an institiúid nó leis an gcomhlacht atá i gceist, agus/nó na doiciméid atá i gceist a iniúchadh.

Má fhaigheann an tOmbudsman nach raibh sé de cheart ag an institiúid nó ag an gcomhlacht AE rochtain ar an doiciméad/na doiciméid a dhiúltú, féadfaidh sí a mholadh dóibh rochtain iomlán nó pháirteach ar na doiciméid atá i gceist a thabhairt láithreach. Cé nach bhfuil na moltaí uaithi ceangailteach ó thaobh dlí, bíonn an tOmbudsman ag súil go nglacfar leo.

Mura gcomhlíonann institiúid nó comhlacht AE a cuid moltaí, is féidir léi an tsaincheist a atreorú chuig Parlaimint na hEorpa trí Thuarascáil Speisialta a chur isteach.