You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsman Eorpach - Ár gcuspóirí straitéiseacha

2014 infographics are published in image format only. If you would like to receive the information in text format, you can request it using our contact form.

Is é ár straitéis é trí chuspóir a thacaíonn lena chéile ar bhonn frithpháirteach a chur i bhfeidhm le chéile.

Tá sé ina chuspóir againn ábharthacht shuntasach a bhaint amach laistigh den AE agus lenár bpáirtithe leasmhara; tá sé ina chuspóir againn ard-infheictheacht an Ombudsman agus na hOifige a chinntiú i dtaca lenár misean; tá sé ina chuspóir againn tionchar ceart, dearfach a bheith againn ar riarachán an AE.

Tacaítear leis na cuspóirí sin trí chuspóir inmheánach na héifeachtúlachta.