You have a complaint against an EU institution or body?

Bhain na fiosrúcháin a rinne an tOmbudsman Eorpach in 2020 leis na hinstitiúidí seo a leanas

Bhain na fiosrúcháin a rinne an tOmbudsman Eorpach in 2020 leis na hinstitiúidí seo a leanas
Fiosrúcháin bunaithe ar ghearáin    
210 An Coimisiún Eorpach 56.8 %
30 An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne 8.1 %
14 An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 3.8 %
12 An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise 3.2 %
11 Parlaimint na hEorpa 3 %
9 An Banc Ceannais Eorpach 2.4 %
9 An Banc Eorpach Infheistíochta 2.4 %
34 Gníomhaireachtaí AE 9.2 %
41 Eile 11.1 %