You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten pituus (keskimäärin alle 7 kuukautta)

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten pituus (keskimäärin alle 7 kuukautta)

243

43,4 %

tapauksista saatiin päätökseen
3 kuukaudessa

208

37,1 %

tapauksista saatiin päätökseen
3−12 kuukaudessa

52

9,3 %

tapauksista saatiin päätökseen
12−18 kuukaudessa

57

10,2 %

tapauksista saatiin päätökseen
yli 18 kuukaudessa[1]

 

[1] Jotkin monimutkaiset tapaukset edellyttävät kantelijan ja asianomaisen toimielimen kuulemista useampaan kertaan.