You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten tulokset

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten tulokset

Ei hallinnollista epäkohtaa

316

56,4 %

Toimielimen sopimat asiat, ratkaisut saavutettiin kokonaan tai osittain

187

33,0 %

Lisätutkimukset eivät perusteltuja

30

5,4 %

Hallinnollinen epäkohta, suositus hyväksyttiin kokonaan tai osittain

29

5,0 %

Muu

5

0,9 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.