You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten tulokset

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten tulokset
Ei hallinnollista epäkohtaa 316 56,4 %
Toimielimen sopimat asiat, ratkaisut saavutettiin kokonaan tai osittain 187 33,0 %
Lisätutkimukset eivät perusteltuja 30 5,4 %
Hallinnollinen epäkohta, suositus hyväksyttiin kokonaan tai osittain 29 5,0 %
Muu 5 0,9 %
Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.