You have a complaint against an EU institution or body?

Vuonna 2019 käsiteltyjen uusien kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet

Vuonna 2019 käsiteltyjen uusien kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet

862

neuvoa annettiin tai tapaus siirrettiin toiselle valituselimelle

39,2 %

883

vastauksessa kantelijalle ilmoitettiin, ettei lisäneuvoja voitu antaa

40,1 %

456

tutkimusta käynnistettiin

20,7 %