You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten aiheet

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten aiheet

Avoimuus ja vastuuvelvollisuus (esim. tietojen ja asiakirjojen saatavuus)

151

26,9 %

Palvelukulttuuri (esim. kansalaismyönteisyys, kielet ja määräaikojen noudattaminen)

123

22,0 %

Harkintavallan asianmukainen käyttö (myös rikkomismenettelyissä)

111

19,8 %

Menettelyyn liittyvien oikeuksien (esim. kuulluksi tulemista koskevan oikeuden) noudattaminen

74

13,2 %

Henkilöstökysymysten hyvä hallinta

73

13,0 %

Palvelukseenotto

69

12,3 %

Perusoikeuksien kunnioittaminen

47

8,4 %

Moitteeton varainhoito (esim. EU:n hankintasopimusten, avustusten ja sopimusten osalta)

36

6,4 %

Etiikka

15

2,7 %

Julkinen osallistuminen EU:n päätöksentekoon

12

2,1 %

Muu

18

3,2 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen, joka koski kahta tai useampaa aihetta. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.