You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

   

Euroopan komissio

274

59,7 %

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

44

9,6 %

Euroopan parlamentti

21

4,6 %

Euroopan ulkosuhdehallinto

17

3,7 %

Euroopan petostentorjuntavirasto

9

2,0 %

Euroopan investointipankki

7

1,5 %

EU:n erillisvirastot

33

7,2 %

Muu

54

11,8 %

Huomautus: Oma-aloitteinen tutkimus OI/1/2019/MIG koski kahta toimielintä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.