You have a complaint against an EU institution or body?

Strategisen työn aiheet vuonna 2019

Strategisen työn aiheet vuonna 2019

Strategiset tutkimukset

· Euroryhmän valmisteluelinten avoimuus

· Pyöröovi-ilmiö Euroopan komissiossa

· Vammaisten henkilöiden kohtelu EU:n yhteisessä sairausvakuutusjärjestelmässä

· Euroopan lääkevirasto ja lääkeluvan ennakkotoimituksia koskevat toimet

Strategiset aloitteet (selvennyspyynnöt, epäviralliset tutkimukset)

· Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevat tehokkaat kantelumekanismit EU:n jäsenvaltioissa

· Brexit-neuvottelujen avoimuus

· Eturyhmätoiminnan avoimuus ja EU:n avoimuusrekisteri

· EU:n riskinarviointimenettely elintarvikkeita varten – avoimuus ja kestävyys

· Eurooppa-neuvoston puheenjohtajien ja eturyhmien kokousten avoimuus

· Eurooppalaisen kansalaisaloitteen parantaminen

· Pyöröovi-ilmiö EU:n eri toimielimissä, elimissä ja virastoissa

· Vammaisten lasten ottaminen Eurooppa-kouluihin

· Sijaissynnytyksen avulla vanhemmiksi tulevien EU:n työntekijöiden oikeudet vapaaseen