You have a complaint against an EU institution or body?

Kantelijat, joita Euroopan oikeusasiamies neuvoi vuonna 2019 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen ja muille toimielimille tai elimille siirretyt kantelut

Kantelijat, joita Euroopan oikeusasiamies neuvoi vuonna 2019 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen ja muille toimielimille tai elimille siirretyt kantelut (yhteensä 862)

SOLVIT-verkosto

18

2 %

Kansalliset viranomaiset ja muut organisaatiot

384

45 %

Euroopan komissio

55

6 %

Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsen

374

43 %

Kansallinen tai alueellinen oikeusasiamies tai vastaava elin

321

37 %

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta

53

6 %

Muut EU:n toimielimet, elimet tai virastot

31

4 %