You have a complaint against an EU institution or body?

Vuonna 2018 käsiteltyjen uusien kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet

Vuonna 2018 käsiteltyjen uusien kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet

1 016

neuvoa annettiin tai tapaus siirrettiin toiselle valituselimelle

46,6 %

682

vastauksessa kantelijalle ilmoitettiin, ettei lisäneuvoja voitu antaa

31,3 %

482

tutkimusta käynnistettiin

22,1 %