You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2018 päättämien tutkimusten aiheet

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2018 päättämien tutkimusten aiheet

Avoimuus/vastuuvelvollisuus (esim. tietojen ja asiakirjojen saatavuus)

134

24,6 %

Palvelukulttuuri (esim. kansalaismyönteisyys, kielet ja määräaikojen noudattaminen)

108

19,8 %

Harkintavallan asianmukainen käyttö (myös rikkomismenettelyissä)

88

16,1 %

Menettelyyn liittyvien oikeuksien (esim. kuulluksi tulemista koskevan oikeuden) noudattaminen

76

13,9 %

Palvelukseenotto

63

11,6 %

Unionin henkilöstökysymysten hyvä hallinta

50

9,2 %

Perusoikeuksien kunnioittaminen

40

7,3 %

Moitteeton varainhoito (esim. EU:n hankintasopimusten, avustusten ja sopimusten osalta)

40

7,3 %

Muu

36

6,6 %

Etiikka

10

1,8 %

Julkinen osallistuminen EU:n päätöksentekoon

5

0,9 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen, joka koski kahta tai useampaa aihetta. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.