You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten pituus

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten pituus (keskimäärin alle 9 kuukautta)
32 % tapauksista saatiin päätökseen 3 kuukaudessa
48 % tapauksista saatiin päätökseen 3–12 kuukaudessa
5 % tapauksista saatiin päätökseen 12–18 kuukaudessa
15 % tapauksista saatiin päätökseen yli 18 kuukaudessa[1]
  [1] Joissakin monimutkaisissa tapauksissa tarvitaan useita kantelijan ja asianomaisen toimielimen kuulemisia. Uusien täytäntöönpanosäännösten odotetaan kuitenkin lyhentävän tutkimusten kestoa.