You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten tulokset

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten tulokset
Toimielimen sopimat asiat, ratkaisu saavutettiin kokonaan tai osittain 166 45,7 %
Ei hallinnollista epäkohtaa 164 45,2 %
Lisätutkimukset eivät perusteltuja 27 7,4 %
Hallinnollinen epäkohta 24 6,6 %
Muu 11 3,0 %
Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.