You have a complaint against an EU institution or body?

Vuonna 2017 saapuneiden kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet

Vuonna 2017 saapuneiden kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet
1 148 neuvoa annettiin tai tapaus siirrettiin toiselle valituselimelle 52,8 %
595 vastauksessa kantelijalle ilmoitettiin, ettei lisäneuvoja voitu antaa 27,3 %
370 tutkimusta käynnistettiin 17 %
63 päätöstä tutkittavaksi ottamisesta 2,9 %