You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen nopeutetun menettelyn avulla saat EU-asiakirjoja nopeammin nähtäväksesi

Euroopan oikeusasiamiehen nopeutetun menettelyn avulla saat EU-asiakirjoja nopeammin nähtäväksesi

  1. EU:n toimielin/elin vahvistaa, ettei se myönnä sinulle mahdollisuutta tutustua asiakirjaan
  2. Teet kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle
  3. Oikeusasiamies päättää viiden työpäivän kuluessa, voiko hän tutkia asiaa
  4. Oikeusasiamies pyrkii tekemään päätöksen 40 työpäivän kuluessa

Uusi Euroopan oikeusasiamiehen nopeutettu menettely asiakirjoihin tutustumista koskevia kanteluja varten

Onko sinulla hankaluuksia päästä tutustumaan jonkin EU-toimielimen tai -elimen hallussa olevaan asiakirjaan tai asiakirjoihin?

Joissakin tapauksissa EU:n toimielimillä tai elimillä on oikeus olla antamatta mahdollisuutta tutustua EU-asiakirjoihin asiakirjoihin tutustumista koskevien EU:n sääntöjen poikkeusten nojalla. Jos olet käynyt läpi menettelyn, jossa olet pyytänyt saada tutustua asiakirjaan, ja EU:n toimielin tai elin on vahvistanut päätöksensä evätä asiakirjan saaminen osittain tai kokonaan, voit kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen saadaksesi apua.

Tässä tapauksessa sinun on tehtävä oikeusasiamiehelle kantelu noudattaen vakiomenettelyä.

Koska julkisten asiakirjojen saantia koskevat pyynnöt tulevat usein henkilöiltä tai järjestöiltä, joilla on kiire päästä näkemään asiakirjat, oikeusasiamies on päättänyt ottaa käyttöön nopeutetun menettelyn näiden asiakirjojen saantia koskevien kantelujen käsittelyssä.

Kun oikeusasiamies on ilmoittanut ottaneensa vastaan kantelun, hän tekee viiden työpäivän kuluessa päätöksen siitä, voiko hän aloittaa tutkimuksen asiasta. Se riippuu monesta seikasta, kuten siitä, täyttääkö kantelu tutkittavaksi ottamisen edellytykset (onko kantelija esimerkiksi suorittanut loppuun asiakirjojen pyytämistä kyseiseltä EU:n elimeltä koskevan menettelyn) tai siitä, onko epäämisen peruste hyväksyttävä.

Oikeusasiamies pyrkii päättämään asiakirjoihin tutustumista koskevat tutkimuksensa 40 työpäivän kuluessa (kantelun vastaanottamisesta). Tänä aikana hän saattaa kuulla kyseistä toimielintä tai elintä ja/tai tarkastaa kyseiset asiakirjat.

Jos oikeusasiamies tulee siihen tulokseen, että EU:n toimielin tai elin on ollut väärässä evätessään mahdollisuuden tutustua asiakirjaan/asiakirjoihin, hän voi suositella, että se myöntää välittömästi joko täyden tai osittaisen mahdollisuuden tutustua kyseisiin asiakirjoihin. Vaikka oikeusasiamiehen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia, hän odottaa, että niitä noudatetaan.

Jos EU:n toimielin tai elin ei noudata oikeusasiamiehen suosituksia, oikeusasiamies voi saattaa asian Euroopan parlamentin tietoon ja toimittaa sille asiaa koskevan erityiskertomuksen.