You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamies ja sinä - Miten se toimii

KUKA voi kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen?

Kansalaiset, kansalaisjärjestöt, yhdistykset, yritykset, yliopistot, toimittajat
 • jotka haluavat tehdä valituksen EU:n toimielimestä, toimistosta tai virastosta
 • jotka ovat jo yrittäneet ratkaista ongelman kyseisen EU:n elimen kanssa
 • jos asia ei ole yli kaksi vuotta vanha
 • jos  muita oikeudellisia toimia ei samanaikaisesti ole vireillä

Oikeusasiamies voi kun AUTTAA

 • kun EU:n elimet toimivat epäoikeudenmukaisesti
 • kun EU:n tarjouskilpailuissa tai sopimuksissa on ongelmia
 • kun EU:lta saatava rahoitus on myöhässä
 • kun oikeus tutustua asiakirjoihin on evätty
 • kun EU:n elimet hoitavat asioita hitaasti
 • kun on merkkejä salaisesta tai sääntöjenvastaisesta taustavaikuttamisesta

MITÄ Euroopan oikeusasiamies voi tehdä?

 • Tutkii EU:n elimelle tekemäsi kantelun
 • Auttaa löytämään oikeudenmukaisen ratkaisun ongelmaasi
 • Antaa EU:n elimelle suosituksen
 • Tarkistaa EU-asiakirjoja

MITEN otat yhteyttä Euroopan oikeusasiamieheen?

 • Voit ottaa yhteyttä oikeusasiamieheen EU:n 24 virallisella kielellä
 • Täytä kantelulomake verkossa. Se on helppoa.