You have a complaint against an EU institution or body?

Kantelijat, joita Euroopan oikeusasiamies neuvoi vuonna 2020 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen ja muille toimielimille tai elimille siirretyt kantelut

Kantelijat, joita Euroopan oikeusasiamies neuvoi vuonna 2020 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen ja muille toimielimille tai elimille siirretyt kantelut (yhteensä 849)
Kansalliset viranomaiset ja muut organisaatiot 322 38 %
Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsen 395 46 %
Kansallinen tai alueellinen oikeusasiamies tai vastaava elin 359 42 %
Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta 36 4 %
Euroopan komissio 85 10 %
SOLVIT-verkosto 24 3 %
Muut EU:n toimielimet, elimet tai virastot 23 3 %