You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2020 päättämien tutkimusten tulokset

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2020 päättämien tutkimusten tulokset

Ei hallinnollista epäkohtaa

187

47,5 %

Toimielimen sopimat asiat, ratkaisut saavutettiin kokonaan tai osittain

174

44,2 %

Lisätutkimukset eivät perusteltuja

31

7,9 %

Hallinnollinen epäkohta, suositus hyväksyttiin kokonaan tai osittain

6

1,5 %

Muu

4

1 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.