You have a complaint against an EU institution or body?

Vuonna 2020 käsiteltyjen uusien kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet

Vuonna 2020 käsiteltyjen uusien kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet

849

neuvoa annettiin tai tapaus siirrettiin toiselle valituselimelle

39,5 %

934

vastauksessa kantelijalle ilmoitettiin, ettei lisäneuvoja voitu antaa

43,5 %

365

tutkimusta käynnistettiin

17 %