You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2020 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2020 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä
Kanteluun perustuvat tutkimukset    
210 Euroopan komissio 56,8 %
30 Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto 8,1 %
14 Euroopan ulkosuhdehallinto 3,8 %
12 Euroopan petostentorjuntavirasto 3,2 %
11 Euroopan parlamentti 3 %
9 Euroopan keskuspankki 2,4 %
9 Euroopan investointipankki 2,4 %
34 EU:n erillisvirastot 9,2 %
41 Muu 11,1 %