You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal lõpetatud uurimiste tulemused
Haldusomavoli ei tuvastatud 316 56,4 %
Institutsiooni lahendatud, lahendus saavutatud või osaliselt saavutatud 187 33,0 %
Edasine uurimine ei olnud põhjendatud 30 5,4 %
Tuvastatud haldusomavoli, soovitusega nõustutud või osaliselt nõustutud 29 5,0 %
Muu 5 0,9 %
Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama tulemusega. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.