You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Haldusomavoli ei tuvastatud

316

56,4 %

Institutsiooni lahendatud, lahendus saavutatud või osaliselt saavutatud

187

33,0 %

Edasine uurimine ei olnud põhjendatud

30

5,4 %

Tuvastatud haldusomavoli, soovitusega nõustutud või osaliselt nõustutud

29

5,0 %

Muu

5

0,9 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama tulemusega. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.