You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal uuritud institutsioonid

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal uuritud institutsioonid

Euroopa Komisjon

274

59,7 %

Euroopa Personalivaliku Amet

44

9,6 %

Euroopa Parlament

21

4,6 %

Euroopa välisteenistus

17

3,7 %

Euroopa Pettustevastane Amet

9

2,0 %

Euroopa Investeerimispank

7

1,5 %

Euroopa Liidu asutused

33

7,2 %

Muu

54

11,8 %

Märkus: omaalgatuslik uurimine OI/1/2019/MIG tehti kahe institutsiooni suhtes. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.