You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal antud teiste institutsioonide ja organite poole pöördumise soovitused ning neile edastatud kaebused

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal antud teiste institutsioonide ja organite poole pöördumise soovitused ning neile edastatud kaebused (kokku 862)

SOLVIT

18

2 %

Riikide haldusasutused ja muud organisatsioonid

384

45 %

Euroopa Komisjon

55

6 %

Euroopa ombudsmanide võrgustiku liige

374

43 %

Riigi või piirkonna ombudsman või samalaadne asutus

321

37 %

Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon

53

6 %

Muud Euroopa Liidu institutsioonid, organid või asutused

31

4 %