You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2018. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Euroopa Ombudsmani poolt 2018. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Läbipaistvus/vastutus (nt juurdepääs teabele ja dokumentidele)

134

24,6 %

Teenuste osutamise kultuur (nt kodanikusõbralikkus, keeled ja õigeaegsus)

108

19,8 %

Kaalutlusõiguse nõuetekohane kasutamine (sh rikkumismenetlustes)

88

16,1 %

Menetlusõiguste järgimine (nt õigus olla ära kuulatud)

76

13,9 %

Värbamine

63

11,6 %

ELi töötajatega seonduvate küsimuste hea haldamine

50

9,2 %

Põhiõiguste austamine

40

7,3 %

Usaldusväärne finantsjuhtimine (nt seoses ELi pakkumuste, toetuste ja lepingutega)

40

7,3 %

Muu

36

6,6 %

Eetika

10

1,8 %

Üldsuse osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis

5

0,9 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama teemaga. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.