You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus
3 kuud
keskmiselt vähem kui 9 kuud
12 kuud
18 kuud
32 % 3 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
48 % 3–12 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
5 % 12–18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
15 % enam kui 18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid[1]
  [1] Mõne keerulise juhtumi puhul on vaja kaebuse esitaja ja asjaomase institutsiooniga mitmel korral konsulteerida; eelduste kohaselt lühendavad uued rakendussätted uurimiste kestust.