You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste tulemused
Institutsiooni lahendatud, lahendus saavutatud või osaliselt saavutatud 166 45,7 %
Haldusomavoli ei tuvastatud 164 45,2 %
Edasine uurimine ei olnud põhjendatud 27 7,4 %
Tuvastati haldusomavoli 24 6,6 %
Muu 11 3,0 %
Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama tulemusega. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.