You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa
Riik Kaebuste arv Algatatud uurimiste arv
Hispaania 410 40
Saksamaa 234 55
Poola 144 5
Belgia 134 73
Prantsusmaa 124 29
Itaalia 123 41
Ühendkuningriik 122 19
Bulgaaria 82 11
Portugal 78 8
Rumeenia 78 14
Iirimaa 60 19
Madalmaad 58 21
Kreeka 49 14
Austria 41 9
Soome 41 9
Tšehhi Vabariik 33 7
Ungari 33 10
Horvaatia 29 3
Sloveenia 28 1
Luksemburg 24 11
Rootsi 22 4
Slovakkia 17 1
Küpros 15 1
Leedu 15 2
Malta 11 2
Taani 10 1
Läti 10 2
Eesti 8 2
Muud riigid 161 18
Teadmata 22 1