You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal teistele institutsioonidele ja organitele edastatud kaebused või nende poole pöördumise soovitused (kokku 1 148)

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal teistele institutsioonidele ja organitele edastatud kaebused või nende poole pöördumise soovitused (kokku 1 148)
Euroopa ombudsmanide võrgustiku liikmed 624 54,3 %
, millest    
riigi või piirkonna ombudsman või samalaadne asutus 566 49,3 %
Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon 58 5,0 %
Euroopa Komisjon 72 6,3 %
muud institutsioonid ja organid 452 39,4 %
Märkus: mõne juhtumiga seoses andis ombudsman kaebuse esitajale mitu nõuannet, mille tõttu on tabeli protsentide summa üle 100.