You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsman - Meie strateegilised eesmärgid

2014 infographics are published in image format only. If you would like to receive the information in text format, you can request it using our contact form.

Meie strateegia on ühendada kolm üksteist tugevdavat eesmärki.

Me soovime saavutada oma tegevuse piisava asjakohasuse ELis ja oma sidusrühmade jaoks; tagada ombudsmani ja tema büroo hea nähtavuse, mis toetab meie missiooni, ning avaldada ELi asutustele reaalset ja positiivset mõju.

Neid eesmärke toetab institutsioonisisene tulemuslikkuse eesmärk.