You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Läbipaistvus ja vastutus (nt juurdepääs teabele ja dokumentidele)

89

29 %

Teenuste osutamise kultuur

80

26 %

Kaalutlusõiguse nõuetekohane kasutamine (sh rikkumismenetlustes)

56

18 %

Menetlusõiguste järgimine

37

12 %

Põhiõiguste austamine

34

11 %

Töölevõtmine

31

10 %

Personaliküsimuste hea haldamine

27

9 %

Muu

12

4 %

Usaldusväärne finantsjuhtimine

11

4 %

Üldsuse osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis

4

1,3 %

Eetika

3

1 %

Rikkumisest teatamine

1

0,3 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama teemaga. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.