You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2020. aastal antud teiste institutsioonide ja organite poole pöördumise soovitused ning neile edastatud kaebused

Euroopa Ombudsmani poolt 2020. aastal antud teiste institutsioonide ja organite poole pöördumise soovitused ning neile edastatud kaebused (kokku 849)
Riikide haldusasutused ja muud organisatsioonid 322 38 %
Euroopa ombudsmanide võrgustiku liige 395 46 %
Riigi või piirkonna ombudsman või samalaadne asutus 359 42 %
Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon 36 4 %
Euroopa Komisjon 85 10 %
SOLVIT 24 3 %
Autres institutions de l’EU et organes 23 3 %