You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2020. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Euroopa Ombudsmani poolt 2020. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Haldusomavoli ei tuvastatud

187

47,5 %

Institutsiooni lahendatud, lahendus saavutatud või osaliselt saavutatud

174

44,2 %

Edasine uurimine ei olnud põhjendatud

31

7,9 %

Tuvastatud haldusomavoli, soovitusega nõustutud või osaliselt nõustutud

6

1,5 %

Muu

4

1 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama tulemusega. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.