You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2020. aastal uuritud institutsioonid

Euroopa Ombudsmani poolt 2020. aastal uuritud institutsioonid
Kaebuse alusel algatatud uurimised  
210 Euroopa Komisjon 56,8 %
30 Euroopa Personalivaliku Amet 8,1 %
14 Euroopa välisteenistus 3,8 %
12 Euroopa Pettustevastane Amet 3,2 %
11 Euroopa Parlament 3 %
9 Euroopa Keskpank 2,4 %
9 Euroopa Investeerimispank 2,4 %
34 Euroopa Liidu asutused 9,2 %
41 Muu 11,1 %