You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani poolt 2020. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa

Euroopa Ombudsmani poolt 2020. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa
Riik Registreeritud kaebuste arv Algatatud uurimiste arv
Hispaania 379 21
Saksamaa 228 54
Belgia 162 78
Poola 158 8
Ühendkuningriik 122 32
Prantsusmaa 105 24
Portugal 80 5
Itaalia 78 19
Rumeenia 64 6
Kreeka 57 18
Madalmaad 55 15
Iirimaa 55 14
Rootsi 50 4
Ungari 48 3
Austria 40 11
Soome 34 5
Horvaatia 32 3
Bulgaaria 32 2
Tšehhi Vabariik 29 5
Taani 25 7
Slovakkia 23 1
Küpros 21 1
Luksemburg 21 10
Sloveenia 13 3
Malta 10 2
Läti 7g 2
Leedu 6 3
Eesti 3 1
Muud riigid 156 8
Teadmata 14 0
Kokku 2 107 365