You have a complaint against an EU institution or body?

Θέμα των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019

Θέμα των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2019

Διαφάνεια και λογοδοσία (π.χ. πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα)

151

26,9 %

Εξυπηρέτηση (π.χ. φιλικότητα προς τον πολίτη, γλώσσες, αποφυγή καθυστερήσεων)

123

22,0 %

Προσήκουσα άσκηση της διακριτικής ευχέρειας (και στις διαδικασίες επί παραβάσει)

111

19,8 %

Σεβασμός των δικονομικών δικαιωμάτων (π.χ. δικαίωμα ακρόασης)

74

13,2 %

Ορθή διαχείριση θεμάτων προσωπικού

73

13,0 %

Προσλήψεις

69

12,3 %

Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

47

8,4 %

Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (π.χ. σχετικά με διαγωνισμούς, επιχορηγήσεις και συμβάσεις της ΕΕ)

36

6,4 %

Δεοντολογία

15

2,7 %

Συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ

12

2,1 %

Άλλο

18

3,2 %

Σημείωση: Σε ορισμένες υποθέσεις, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε έρευνες που αφορούσαν δύο ή περισσότερα θέματα. Γι’ αυτό, το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100 %.