You have a complaint against an EU institution or body?

Θέμα των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2018

Θέμα των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2018

Διαφάνεια/λογοδοσία (π.χ. πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα)

134

24,6 %

Εξυπηρέτηση (π.χ. φιλικότητα προς τον πολίτη, γλώσσες, αποφυγή καθυστερήσεων)

108

19,8 %

Προσήκουσα άσκηση της διακριτικής ευχέρειας (και στις διαδικασίες επί παραβάσει)

88

16,1 %

Σεβασμός των δικονομικών δικαιωμάτων (π.χ. δικαίωμα ακρόασης)

76

13,9 %

Προσλήψεις

63

11,6 %

Ορθή διαχείριση ζητημάτων σχετικών με το προσωπικό της ΕΕ

50

9,2 %

Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

40

7,3 %

Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (π.χ. σχετικά με διαγωνισμούς, επιχορηγήσεις και συμβάσεις της ΕΕ)

40

7,3 %

Άλλο

36

6,6 %

Δεοντολογία

10

1,8 %

Συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ

5

0,9 %

Σημείωση: Σε ορισμένες υποθέσεις, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε έρευνες που αφορούσαν δύο ή περισσότερα θέματα. Γι’ αυτό, το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100 %.