You have a complaint against an EU institution or body?

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2019

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2019
Ingen fejl eller forsømmelser 316 56,4 %
Afsluttet af institutionen, løsninger opnået, løsninger delvist opnået 187 33,0 %
Ingen yderligere undersøgelser påkrævet 30 5,4 %
Fejl eller forsømmelser, henstilling efterkommet eller delvist efterkommet 29 5,0 %
Andet 5 0,9 %
Note: I nogle sager blev undersøgelserne afsluttet af to eller flere årsager. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.