You have a complaint against an EU institution or body?

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2019

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2019

Ingen fejl eller forsømmelser

316

56,4 %

Afsluttet af institutionen, løsninger opnået, løsninger delvist opnået

187

33,0 %

Ingen yderligere undersøgelser påkrævet

30

5,4 %

Fejl eller forsømmelser, henstilling efterkommet eller delvist efterkommet

29

5,0 %

Andet

5

0,9 %

Note: I nogle sager blev undersøgelserne afsluttet af to eller flere årsager. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.