You have a complaint against an EU institution or body?

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2019

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2019

862

Rådgivning eller sag oversendt til et andet klageorgan

39,2 %

883

Svar sendt for at informere klageren om, at der ikke kunne ydes yderligere rådgivning

40,1 %

456

Undersøgelse indledt

20,7 %