You have a complaint against an EU institution or body?

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2019

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2019

Åbenhed og ansvarlighed (f.eks. adgang til oplysninger og dokumenter)

151

26,9 %

Servicekultur (f.eks. borgervenlighed, sprog og rettidighed)

123

22,0 %

Korrekt anvendelse af skøn (herunder i traktatbrudsprocedurer)

111

19,8 %

Respekt for proceduremæssige rettigheder (f.eks. retten til at blive hørt)

74

13,2 %

God forvaltning af personalesager

73

13,0 %

Rekruttering

69

12,3 %

Respekt for grundlæggende rettigheder

47

8,4 %

Forsvarlig økonomisk forvaltning (f.eks. vedrørende EU-udbud, -tilskud og -kontrakter)

36

6,4 %

Etiske spørgsmål

15

2,7 %

Borgernes deltagelse i EU's beslutningsproces

12

2,1 %

Andet

18

3,2 %

Note: I nogle sager afsluttede Ombudsmanden undersøgelser med to eller flere emner. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.