You have a complaint against an EU institution or body?

Emner for det strategiske arbejde i 2019

Emner for det strategiske arbejde i 2019

Strategiske undersøgelser

· Gennemsigtighed i Eurogruppens forberedende organer

· »Svingdøre« i Europa-Kommissionen

· Behandling af personer med handicap i forbindelse med EU's fælles sygeforsikringsordning

· Det Europæiske Lægemiddelagentur og »aktiviteter før indsendelse« i forbindelse med lægemiddelgodkendelse

Strategiske initiativer (anmodninger om præcisering, ikkeformelle undersøgelser)

· Effektive klagemekanismer i EU-medlemsstaterne i forbindelse med de europæiske struktur- og investeringsfonde

· Gennemsigtighed i Brexit-forhandlingerne

· Gennemsigtighed i forbindelse med lobbyvirksomhed og EU's åbenhedsregister

· EU-risikovurderingsprocedure for fødevarer — gennemsigtighed og bæredygtighed

· Gennemsigtighed i formanden for Det Europæiske Råds møder med interesserepræsentanter

· Forbedring af det europæiske borgerinitiativ

· »Svingdøre« i EU's institutioner, organer og agenturer

· Inklusion af børn med handicap på Europaskolerne

Orlovsrettigheder for EU-ansatte, der opnår forældreskab via en surrogataftale