You have a complaint against an EU institution or body?

Klagere rådet til at kontakte andre institutioner og organer af Den Europæiske Ombudsmand i 2019 og klager oversendt

Klagere rådet til at kontakte andre institutioner og organer af Den Europæiske Ombudsmand i 2019 og klager oversendt (i alt 862)

SOLVIT

18

2 %

Nationale forvaltninger og andre organisationer

384

45 %

Europa-Kommissionen

55

6 %

Et medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd

374

43 %

En national eller regional ombudsmand eller et tilsvarende organ

321

37 %

Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender

53

6 %