You have a complaint against an EU institution or body?

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2018

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2018

1 016

Rådgivning eller sag oversendt til et andet klageorgan

46,6 %

682

Svar sendt for at informere klageren om, at der ikke kunne ydes yderligere rådgivning

31,3 %

482

Undersøgelse indledt

22,1 %