You have a complaint against an EU institution or body?

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2018

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2018

Åbenhed/ansvarlighed (f.eks. adgang til oplysninger og dokumenter)

134

24,6 %

Servicekultur (f.eks. borgervenlighed, sprog og rettidighed)

108

19,8 %

Korrekt anvendelse af skøn (herunder i traktatbrudsprocedurer)

88

16,1 %

Respekt for proceduremæssige rettigheder (f.eks. retten til at blive hørt)

76

13,9 %

Rekruttering

63

11,6 %

God forvaltning af EU-personalesager

50

9,2 %

Respekt for grundlæggende rettigheder

40

7,3 %

Forsvarlig økonomisk forvaltning (f.eks. vedrørende EU-udbud, -tilskud og -kontrakter)

40

7,3 %

Andet

36

6,6 %

Etiske spørgsmål

10

1,8 %

Borgernes deltagelse i EU’s beslutningsproces

5

0,9 %

Note: I nogle tilfælde afsluttede Ombudsmanden undersøgelser med to eller flere emner. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.