You have a complaint against an EU institution or body?

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017
Afsluttet af institutionen, løsning opnået eller delvist opnået 166 45,7 %
Ingen fejl eller forsømmelser 164 45,2 %
Ingen yderligere undersøgelser påkrævet 27 7,4 %
Fejl eller forsømmelser 24 6,6 %
Andet 11 3,0 %
Note: I nogle sager blev undersøgelserne afsluttet af to eller flere årsager. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.