You have a complaint against an EU institution or body?

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med klager modtaget i 2017

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med klager modtaget i 2017
1 148 Rådgivning eller sag oversendt til et andet klageorgan 52,8 %
595 Svar sendt for at informere klageren om, at der ikke kunne ydes yderligere rådgivning 27,3 %
370 Undersøgelse indledt 17 %
63 Afgørelse om antagelighed 2,9 %