You have a complaint against an EU institution or body?

De undersøgelser, der blev foretaget af Den Europæiske Ombudsmand i 2017, vedrørte følgende institutioner

De undersøgelser, der blev foretaget af Den Europæiske Ombudsmand i 2017, vedrørte følgende institutioner
256 Europa-Kommissionen 57,3 %
34 Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor 7,6 %
22 Europa-Parlamentet 4,9 %
17 EU-Udenrigstjenesten 3,8 %
16 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 3,6 %
35 EU-agenturer 7,8 %
67 Andet 15,0 %